Nuorten asettaminen etusijalle yhteiskunnassa

Jokainen nuori ansaitsee tulla kuulluksi. He ovat tasavertaisia jäseniä yhteiskunnassa. Heidät on sisällytettävä päätöksentekoon, koska he edustavat jokaisessa yhteiskunnassa sen tulevaisuutta. Toivon, että 16 ikävuodesta alkaen jokaisella nuorella olisi äänioikeus ja että heidät otettaisiin mukaan heitä koskeviin päätöksiin; tämä on myös toimivaa demokratiaa. Tapoja lisätä nuorten osallistumista yhteiskuntaan ovat: Heidän olisi osallistuttava enemmän päätöksentekoon, erityisesti […]

Making Young People a Priority in the society

Every young person deserves to be heard. They are equal members of the society. They need be included in decision making as they represent the future of any society.It is my desire that every young person from age 16 upwards should be eligible to vote and be included in decisions concerning them; this is also […]

Happy Independence Day Finland!

Finland is now 103 years old!!! I love so many things about Finland, best of all is the beautiful nature. I especially love the snow! Pure unadulterated snow.To preserve Finland’s beautiful nature, we need to work together to implement “Sustainable Development Goal number 13”. This entails working together to protect the environment and to combat […]